Energirenovering av lokalbyggnaderlogga-liggande-250x114
– en klok investering

I befintliga lokalbyggnader finns ofta möjligheter att uppnå energibesparingar genom förbättringar av byggnadens klimatskal samt prestanda hos VVS-system och andra energianvändande tekniska installationer. Utöver detta kan också förändrade brukarbeteenden ge effekt – utan förlust av komfort.

Ägare av befintliga lokalfastigheter behöver tillförlitlig information om för att EU:s medlemsstater ska kunna leva upp till målen som satts för energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp, och de är en förutsättning för skiftet från fossil energi till hållbar eller regenerativ energiproduktion. Totalmetodiken bidrar till att göra denna omställning både kostnadseffektiv och affärsmässigt lönsam. Total Concept är det engelska namnet på Totalmetodiken.

Totalmetodiken har med framgång använts på ett antal lokalbyggnader i Sverige, och därför har ett nordeuropeiskt samarbete etablerats som omfattar Sverige, Norge, Finland, Estland och Danmark.

I projektet har Totalmetodiken vidareutvecklats och testats i samarbetsländerna i syfte att succesivt etablera Totalmetodiken i deras fastighetsbranscher.

 

Ladda ner informationsfolder och broschyr om metoden och projektet:

 

Nationella pilotprojekt

I Sverige har 3 pilotprojekt genomförts som en del av projektet.

Läs mer om dem internationella pilotprojekt.

Hjälpmedel

För att hjälpa fastighetsägare, konsulter, projektörer, entreprenörer och övriga nyckelaktörer att komma igång med tillämpning av Totalmetodiken har hjälpmedel tagits fram. I Totalmetodikens verktygslåda hittar du handboken, checklistor, mallar och andra verktyg för tillämpning av metoden.

Ladda ner verktygslådan

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mari-Liis Maripuu
CIT Energy Management
mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se

Nationell partner
Byggherrarna
CIT Energy Management

This post is also available in: Engelska, Danska, Norskt Bokmål, Finska, Estniska