logga-liggande-500x227

Energitarbe vähendamine mitteeluhoonetes meetod Total Concept abil

Käesololeva projekti eesmärk on näidata, et suuremahulised energiatõhususe parandamise tööd olemasolevates mitteeluhoonetes suudavad täita hoone omaniku või investori poolt seatud kasumlikkuse nõudeid ja seeläbi saada eestvedajaks olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel liginullenergiahoonete suunas.

Total Concept on meetod tõstmaks mitteeluhoonete energiatõhusust, kasutades selleks süstemaatilist lähenemist kogu protsessi vältel. Meetodi eesmärk on saavutada maksimaalne energiasääst tellijale majanduslikult tasuval viisil.

Meetod põhineb tegevuskaval, mis hõlmab energiatõhususe tõstmise meetmete paketti, mis vastab tervikuna tellija tasuvuse tingimustele. Meetmete paketi koostamisel arvestatakse nii üksikult tulusaid meetmeid kui ka vähemtulusaid suuremaid investeeringuid nõudvaid meetmeid. Majanduslikult tulusamad meetmed aitavad toetada vähemtulusaid meetmeid, kuid tervikuna saavutatakse siiski majanduslik tasuvus.Sellisel viisil on olemasolevates hoonetes võimalik saavutada kuni 50–70% energiasääst.

Meetod Total Concept on suunatud erinevatele huvigruppidele ja osapooltele kinnisvara- ja ehitussektoris, kellel on huvi parendada mitte-eluhoonete energiatõhusust. Samuti tõendab meetod, et renoveerimine seda tüüpi hoonetes energiakasutuse vähendamiseks on majanduslikult mõistlik ja tulus.

Projekti toetab Euroopa Liidu Intelligent Energy-Europe programm.

 

Lisainformatsioon Total Concept meetodist ja projektist


Pilootprojektid Eestis

Eestis on käesoleva projekti raames viidud läbi kolm pilootprojekti koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga ja Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusega.

Lisainformatsiooni pilootprojektidest leiab siit

 

Total Concept abimaterjalid

Projekti käigus on töötatud välja terve rida erinevaid abimaterjale nii kinnisvara omanikele kui ka inseneridele meetod Total Concept edukaks rakendamiseks. Abimaterjalid sisaldavad käsiraamatut, juhiseid hanke koostamiseks, raportite näidiseid, tasuvusarvutuse tarkvara ja palju muud.

National contacts

State Real Estate Ltd.
Allan Hani

Estonian Society of Heating and Ventilation Engineers
Aivar Uutar

This post is also available in: English, Swedish, Danish, Norwegian Bokmål, Finnish